Tag: วัน แชมเปียนชิพ

วัการแข่งขันกีฬา วัน แชมเปียนชิพ อันดับ 3 ของโลก

วัการแข่งขันกีฬา วัน แชมเปียนชิพ อันดับ 3 ของโลก การแข่งขันกีฬา วัน แชมเปียนชิพ อันดับ 3 ของโลก เรียกได้ว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก จนสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั่วทุกวงการ แต่กระแสความนิยมของ วัน แชมเปียนชิพ กลับสวนทาง และมีความเติบโตอย่างมากในยุคสื่อดิจิทัล…